polski angielski niemiecki
Sobota, 23 września 2023 r. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowegow PZS nr 1 w Trzebnicy

Tytuł:

Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowegow Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji.

CEL GŁÓWNY – Poprawa warunków kształcenia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, języków obcych, bezpieczeństwa i wyrównywania szans edukacyjnych oraz zrównoważonego rozwoju.

Cele Szczegółowe:

  1. Poprawa warunków kształcenia dla 303 uczniów, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zakresie nauk przyrodniczych i cyfrowych przez przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej.
  2. Poprawa warunków kształcenia dla 303 uczniów, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych  w zakresie matematyki i języka angielskiego poprzez przeprowadzenie prac adaptacyjnych i wyposażenie 2 pracowni matematycznych i 4 językowych.
  3. Poprawa dostępności i warunków kształcenia dla  osób z niepełnosprawnością ruchową -zabudowa platformy do transportu osób niepełnosprawnych na klatce schodowej.
  4. Poprawa warunków kształcenia i bezpieczeństwa uczniów w zakresie zapewnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej.
  5. Poprawa warunków oddziaływania obiektu na środowisko przyrodnicze w zakresie emisji energii cieplnej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii poprzez przebudowę części dachu wraz z dociepleniem.