polski angielski niemiecki
Piątek, 02 czerwca 2023 r. Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
 

Oświata loga(1).jpg

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
 podpisano w dniu 20.04.2020 roku, umowę o powierzenie grantu nr 861/2020
do realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

W ramach powierzonego grantu dokonano zakupu 38 laptopów oraz zestawy słuchawkowe o wartości 80 tysięcy złotych, które zostały przekazane do szkół powiatowych w ramach wsparcia uczniów w zakresie zdalnego nauczania, dostosowując możliwości uczniów do realizacji zakresu podstawy programowej.