polski angielski niemiecki
Piątek, 02 czerwca 2023 r. Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
 

W dniu 15.10.2020 r. Powiat Trzebnicki podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim / Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej w walce z epidemią  
COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej.

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym wskazanym we wnioskach o przyznanie grantu.

Powiat Trzebnicki na realizacje grantu otrzymał środki w wysokości 517.650,00 zł powierzając realizację grantu Domowi Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich.