polski angielski niemiecki
Sobota, 23 września 2023 r. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

P
owiat Trzebnicki realizuje w 3 placówkach: Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy, Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich, Powiatowy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie projekt „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim'’ nr RPDS.10.04.01-02-0006/19 , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Celem projektu "Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w trzech placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w okresie 04.2020 do 08.2022.
Projekt obejmie wsparciem 330 uczniów i 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych i umożliwia im rozwój edukacyjny poprzez:
- doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów,
- staże/praktyki zawodowe,
- współpracę z otoczeniem społeczno -gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi i tworzenie warunków odzwierciedlającymi naturalne warunki pracy,
- organizację dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych,
- obozy naukowe realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi bądź podmiotami społeczno – gospodarczymi oraz organizację wycieczek edukacyjno – naukowych,
- organizację kursów zawodowych dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
- organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/kursów dla uczniów w zakresie kształcenia i rozwijania u uczniów kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy,
- szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.