polski angielski niemiecki
Czwartek, 18 sierpnia 2022 r. Imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
 
 
 
 
 
 
 

PM 1 - Pyły zawieszone 
Pył zawieszone - dym z komina, to zdecydowanie najbardziej niebezpieczne z pyłów zawieszonych, którego źródłem są głównie kiepskiej jakości paliwa. A wszystko to przez rozmiar ich cząsteczki, który jest mniejszy niż 1 μm. Dla takich cząsteczek przeniknięcie z płuc do krwi, a następnie do innych narządów nie jest żadnym problemem. Najdrobniejsze cząsteczki PM 1, podobnie jak PM 2.5, przenikają do krwi powodując problemy z układem krążenia, układem oddechowym i nerwowym. Są również niebezpieczne dla przyszłych mam i ich dzieci. Długotrwałe oddychanie powietrzem, w którym stężenie pyłów PM 1 jest przekroczone, może doprowadzić nawet do poronienia. 
PM2.5 – najbardziej szkodliwe zanieczyszczenie 
PM2.5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2.5 mikrometra. Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Wszystko dlatego, że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu. To właśnie ten rodzaj pyłu zawieszonego jest odpowiedzialny za: 
• nasilenie astmy 
• osłabienie czynności płuc 
• nowotwory płuc, gardła i krtani 
• zaburzenia rytmu serca 
• zapalenie naczyń krwionośnych 
• miażdżycę
• niższą masą urodzeniową dziecka i problemy z oddychaniem, gdy było ono narażone na kontakt z pyłami w trakcie rozwoju płodowego 
• nasilenie objawów chorób związanych z układem krwionośnym i oddechowym. 
PM10 – szkodliwy pył zawieszony 
PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrogramów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie. PM10 to pył zawieszony, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie rakotwórczy. Jak zatem widać, aerozole atmosferyczne tego typu są bardzo szkodliwe dla człowieka.

Eko Powiat Trzebnicki

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych problemów naszych czasów, który dotyka 95% ludzkiej populacji. W 2019 roku na całym świecie zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się do śmierci 6,67 mln ludzi, a tym samym znalazło się na 4. miejscu w rankingu czynników powodujących przedwczesny zgon. W samej tylko Polsce w wyniku chorób lub powikłań spowodowanych przez smog umiera rocznie ok. 45 tysięcy osób. Świadomość problemu oraz znaczenia czystego powierza dla naszego życia to kluczowy czynnik w walce o zdrowy oddech.

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiat Trzebnicki został wyposażony w innowacyjne urządzenia do pomiaru jakości powietrza – EKOSŁUPKI

Czym jest EKOSŁUPEK?

EKOSŁUPEK AIRSENSOR to zaawansowane urządzenie do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. 

Dzięki mobilnej aplikacji każdy mieszkaniec będzie mógł zapoznać się z pomiarem jakości powietrza i odczytać aktualną prognozę pogody dla regionu w którym urządzenie zostało zamontowane.

W Powiecie Trzebnickim, w każdej gminie zamieściliśmy 6 tego rodzaju urządzeń:

1. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy  - ul. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica

2. Szkoła Podstawowa w Strupinie  -  Rynek 14, 55-110 Strupina

3 Liceum Ogólnokształcące im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich – ul. Wrocławska 18, 55-120 Oborniki Śląskie

4. Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie. -  ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród

5. Urząd Gminy w Wiszni Małej   -  ul. Wrocławska 9,  55-114 Wisznia Mała 

6. Zielona Strefa Aktywności -  ul. Zielona 5,  55-106 Zawonia

 Kategoria

Informacje Zdrowotne

 Bardzo dobry

Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

 Dobry

Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.

 Umiarkowany

Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

 Dostateczny

Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

 Zły

Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

 Bardzo zły

Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.

Brak indeksu

„Brak Indeksu” odpowiada sytuacji, gdy na danej stacji pomiarowej nie są aktualnie prowadzone pomiary pyłu zawieszonego lub ozonu, a jeden z nich jest w danej chwili decydującym zanieczyszczeniem powietrza w województwie. Indeks Jakości Powietrza nie jest wtedy wyznaczany, a kolor punktów na mapie bieżących danych pomiarowych zmienia się na szary. Stacja pomimo braku określonego Indeksu jest nadal widoczna i jest możliwość sprawdzenia wszystkich pozostałych wyników pomiarów.

                                  


Galeria