polski angielski niemiecki
Czwartek, 20 stycznia 2022 r. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kościuszki 10,
55-100 Trzebnica

CENTRALA: tel: +48 71-387 05 65 e-mail: wrtr@praca.gov.pl
tel./fax: +48 71-387 05 65 wew.12
tel./fax: +48 71-387-11-38 bip: http://pup.trzebnica.ibip.pl/
 
NIP: 915-15-66-514 REGON:  


Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żmigrodzie

ul. Zamkowa 2a,
55-140 Żmigród

CENTRALA: tel./fax: +48 71-385-39-04 e-mail: wrtrzm@praca.gov.pl


Godziny urzędowania:

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30
Obsługa interesantów: 8:00 - 14:00
*Obsługa interesantów w środy: 8:00 - 16:30
Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żmigrodzie Pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
Obsługa interesantów: 8:00 - 14:00
*Obsługa interesantów w środy: 8:00 - 16:30

(*) W każdą środę czas przyjęć interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy oraz w Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Żmigrodzie przedłużony jest do godziny 16.30. Obsługę interesantów w środy, między godziną 15:30 a 16:30, prowadzi wyznaczony przez Dyrektora PUP pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy.


Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy;
  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym;