polski angielski niemiecki
Czwartek, 18 sierpnia 2022 r. Imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Stan bezrobocia na terenie Powiatu Trzebnickiego według miast i gmin w kwietniu 2011 r.

Stan bezrobocia na terenie Powiatu Trzebnickiego według miast i gmin w kwietniu 2011 r.

 

 

Zarejestrowani bezrobotni (Stan na dzień 30.04.2010 r.)

Ogółem

W tym kobiety

Wzrost/spadek, w porównaniu ze stanem z dnia:

31.12.2010

31.03.2011

ŻMIGRÓD

991

525

22

-79

TRZEBNICA

978

494

76

-81

OBORNIKI ŚLĄSKIE

712

364

80

-5

PRUSICE

449

263

46

-14

ZAWONIA

283

153

-10

-13

WISZNIA MAŁA

325

169

5

-20

OGÓŁEM

3738

1968

219

-212

 


 

 

W tym:

 

 

Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy

(Stan na dzień 30.04.2011 r.)

Ogółem

W tym kobiety

Wzrost/spadek, w porównaniu ze stanem z dnia:

31.12.2010

31.03.2011

ŻMIGRÓD

7

2

1

0

TRZEBNICA

13

7

1

0

OBORNIKI ŚLĄSKIE

8

1

0

0

PRUSICE

5

3

2

0

ZAWONIA

6

3

-3

-3

WISZNIA MAŁA

4

2

1

0

OGÓŁEM

43

18

2

-3