polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Projekt

 

Celem Głównym projektu jest promocja regionu jako miejsca aktywnego wypoczynku oraz wzrost efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Dolnego Śląska.

Cele Pośrednie Projektu to:
-    promocja regionu Powiatu Trzebnickiego i Województwa Dolnośląskiego jako regionu dobrze przygotowanego do uprawiania turystyki aktywnej,
-    ukazanie różnorodnych walorów krajoznawczych,
-    przedstawienie historii, kultury i zabytków regionu, które znajdują się na szlakach do uprawiania turystyki aktywnej,
-    promocja aktywnego wypoczynku i ułatwienie spędzenia wolnego czasu turystom.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez kampanię promującą aktywny wypoczynek w Krainie Kocich Gór na terenie Powiatu Trzebnickiego.

W ramach przedsięwzięcia planujemy:
1)    wydanie publikacji w formie albumu i przewodnika po Krainie Kocich Gór,
2)    wydanie mapy ścieżek rowerowych/pieszych,
3)    przeprowadzenie akcji reklamowej regionu poprzez reklamę w: radiu, prasie, internecie i na bilboardach,
4)    nagranie filmu promującego region i projekt,
5)    zorganizowanie imprezy promującej projekt.Realizacja Projektu stworzy nową jakość i nowy wizerunek regionu jako obszaru niezwykle atrakcyjnego turystycznie. Przedstawi najbardziej znaczące, charakterystyczne, ciekawe, ale równocześnie nie „odkryte” dotychczas miejsca i obiekty. Spowoduje, że zwiedzający będą chcieli coraz częściej przyjeżdżać na teren Powiatu Trzebnickiego. W związku ze zwiększeniem ilości turystów, rozwiną się małe przedsiębiorstwa usługowe. Opisanie obiektów zabytkowych podniesie też poziom wiedzy i świadomości mieszkańców regionu, co sprawi, że staną się dumni ze skarbów, z którymi sąsiadują.

 

Całkowita wartość projektu - 199 986 zł
Kwota dofinansowania z RPO - 122 910,2 zł
 

Termin realizacji – IV kwartał 2010r. I kwartał 2011

Koordynator Projektu
Dominika Łasica
 

 

 

Galeria