polski angielski niemiecki
Czwartek, 20 stycznia 2022 r. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Inwestycje realizowane w 2015r. w Powiecie Trzebnickim
Inwestycje realizowane w 2015r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B, dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Dostosowanie budynku Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno -Wychowawczych w Trzebnicy dla osób niepełnosprawnych. 
PZSPSW w Trzebnicy
Celem projektu była likwidacja barier w zakresie  poruszania się osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno Wychowawczych w Trzebnicy, a także Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej i Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy. W ramach całego zadania wykonano m.in. nowe podjazdy wewnętrzne, podjazd zewnętrzny, zamontowano pochwyty przyścienne a także wymieniono drzwi wewnętrzne oraz pomalowano ściany i sufity w korytarzach szkoły.
PZSPSW w Trzebnicy
PZSPSW w Trzebnicy
PZSPSW w Trzebnicy
- Dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie
PZS Żmigród
Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych w toalecie szkoły (parter – budynek główny) w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym. W ramach tego zadania wykonano m.in. prace instalacyjne, wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono okładziny z płytek na ścianach i posadzkach oraz zamontowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych.
PZS Żmigród
PZS Żmigród
- Dostosowanie toalet oraz montaż platformy schodowej do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie
ZSS Żmigród
Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych w toaletach szkoły a także w zakresie  poruszania się osób niepełnosprawnych po schodach w budynku szkoły. W ramach tego zadania wykonano m.in. prace instalacyjne, wymieniono stolarkę drzwiową, przestawiono ścianki działowe w toaletach, wymieniono okładziny z płytek na ścianach i posadzkach, zamontowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych oraz platformę schodową co umożliwi bezpieczne poruszanie się po budynku osób niepełnosprawnych. 
ZSS Żmigród
ZSS Żmigród
ZSS Żmigród
Na realizację każdego zadania Powiat Trzebnicki otrzymał dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 60%. Dostosowanie infrastruktury placówek poprzez zniesienie barier architektonicznych i komunikacyjnych umożliwiło eliminowanie  czynników utrudniających uczestnictwo ucznia niepełnosprawnego w procesie kształcenia oraz zwiększyło dostępność placówek edukacyjnych osobom niepełnosprawnym.

Inwestycje realizowane w 2015r. w zakresie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Trzebnickiego  

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Trzebnickiego to inwestycja realizowana w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, na którą Powiat Trzebnicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 890 234,00 zł. Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy oraz Powiatowego Zespołu Szkół im. W.Reymonta w Obornikach Śląskich.
W tym roku prace powadzone są w następujących obiektach:
- Budynek Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy
PZSPSW w Trzebnicy
Zakres prac w ramach tej inwestycji to  m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych w gruncie,
- docieplenie ścian elewacji,
- wymiana stolarki okiennej piwnicy,
- płukanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów termostatycznych i odcinających wraz z montażem systemu bezprzewodowego sterowania głowicami termostatycznymi.
PZSPSW w Trzebnicy
Wszystkie prace wykonywane są przez firmę  P.H.U „MARBUD” Mariusz Grzywaczewski z Jutrosina. Koszt prac termomodernizacji budynku wyniesie 258 248,19 zł i zostanie częściowo dofinansowany w ramach  Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
PZSPSW w Trzebnicy
- Budynek Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich
PZS Oborniki Śląskie
Zakres prac w ramach tej inwestycji to  m.in.:
- ocieplenie elewacji sali gimnastycznej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- malowanie wewnętrzne sali gimnastycznej.
PZS Oborniki Śląskie
Prace wykonywane są przez firmę NOVBAU Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo
Krzysztof Nowicki, z Milicza. Koszt prac termomodernizacji budynku wyniesie 135 300,00 zł i zostanie częściowo dofinansowany w ramach  Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
PZS Oborniki Śląskie
Galeria