polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 STAROSTY TRZEBNICKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

 

05-05-2021
Zarządzenie Starosty Trzebnickiego nr 29/2018

 

07-05-2018